zondag, 11 december 2016

Op zoek naar een basisschool!

Wij zijn een openbare basisschool, waar wij Engels, natuur, milieu, duurzaamheid en ICT hoog in het vaandel hebben. Wij nodigen u van harte uit om onze innovatieve school ‘in vol bedrijf’ te bekijken en de sfeer te proeven. U kunt een afspraak maken met Monique Fiks, de waarnemend directeur: 0341-252308 of via deschakel@stichtingproo.nl. Zij zal u rondleiden, informeren over het onderwijs en vragen beantwoorden. U kunt ook op deze link klikken om direct naar het aanmeldformulier te gaan. A sparkling innovative school!

Van Inspirium tot digitale plusklas tot binnentuin. Alles is te vinden onder het dak van De Schakel!

Een enthousiast team begeleidt de kinderen in kleine groepjes of individueel in hun ontwikkeling. Daarbij maken we veel gebruik van ICT als versneller van ons onderwijs en ook beginnen we met het leren van programmeren. De leerlingen zitten in twee stamgroepen (groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8) maar dikwijls wordt er geleerd in andere samenstellingen.

Ouders en leerkrachten kennen elkaar goed en hebben een open houding naar elkaar toe. Naast de aandacht voor taal en rekenen en alle andere vakken hebben we drie pijlers:

1     Engels vanaf groep 1

2     Natuur, milieu en duurzaamheid

3     ICT - inspiriumschool

Na de krimp van enkele jaren geleden groeien we weer vanaf groep 1!  See you!!

Klik op de foto om een kijkje in onze school te nemen. Veel kijkplezier.

Mededelingen     

 

 

  

  5 dec.   Sinterklaasfeest tot 14.30 uur
  6 dec.   Studiedag lln vrij
13 dec.   Tosti-dag
22 dec.   Kerstmarkt 17.30-19.30 uur
Leerlingen om 12.00 uur vrij
23 dec.   Leerlingen om 12.00 uur vrij
26 dec. t/m    
  6 jan.   Kerstvakantie
  9 jan.   Nieuwjaarsreceptie 14.00 uur
10 jan.   Luizenpluis
10 jan.   Tosti-dag
11 jan.   Studiedag lln vrij

Leerlingenraad

 

Fleur, Sanne, Robert, Nidal en Adnan

 

 

Waarde van de maand 

Vredelievendheid/vreedzaamheid

Vredelievendheid betekent van vrede houden. Als je ruzie met iemand hebt of uitgedaagd wordt, ga je niet vechten of schelden. Je doet je best een vreedzame oplossing te vinden. Daarvoor heb je vaak begrip, geduld en zelfbeheersing voor nodig. Daardoor kun je een verschil van mening op een respectvolle manier uitpraten. Met vredelievendheid voorkom je dat een ruzie erger wordt. Vrede begint bij jezelf.                     

 

 

 

Onderzoekend en ontwerpend leren,

Onze school ontvangt een premie van KWTO om onze kwaliteit van onderwijs in Wetenschap en Technologie te verhogen. Via deze link kunt u lezen hoe wij deze premie hebben ingezet. Veel leesplezier.

 

 

Schoolgegevens

Basisschool De Schakel
Randweg 11
8071 XJ Nunspeet
0341-252308 / 06-81622056

deschakel@stichtingproo.nl
Copyright 2010 obs de Schakel