maandag, 24 oktober 2016

Op zoek naar een basisschool!

Wij zijn een openbare basisschool, waar wij Engels, natuur, milieu, duurzaamheid en ICT hoog in het vaandel hebben. Wij nodigen u van harte uit om onze innovatieve school ‘in vol bedrijf’ te bekijken en de sfeer te proeven. U kunt een afspraak maken met locatieleider Monique Fiks 0341-252308 of via deschakel@stichtingproo.nl. Zij zal u rondleiden, informeren over het onderwijs en vragen beantwoorden. U kunt ook op deze link klikken om direct naar het aanmeldformulier te gaan. A sparkling innovative school!

Van Inspirium tot digitale plusklas tot binnentuin. Alles is te vinden onder het dak van De Schakel!

Een enthousiast team begeleidt de kinderen in kleine groepjes of individueel in hun ontwikkeling. Daarbij maken we veel gebruik van ICT als versneller van ons onderwijs en ook beginnen we met het leren van programmeren. De leerlingen zitten in twee stamgroepen (groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8) maar dikwijls wordt er geleerd in andere samenstellingen.

Ouders en leerkrachten kennen elkaar goed en hebben een open houding naar elkaar toe. Naast de aandacht voor taal en rekenen en alle andere vakken hebben we drie pijlers:

1                    Engels vanaf groep 1,

2                    Natuur, milieu en duurzaamheid

3                    ICT

Na de krimp van enkele jaren geleden groeien we weer vanaf groep 1!  See you!!

Klik op de foto om een kijkje in onze school te nemen. Veel kijkplezier.

Mededelingen     

 

17 t/m 21 okt.           Herfstvakantie
26 oktober               Ouderavond 19.30u – 21.30u
  3 november           Vergadering leerlingenraad

 

Leerlingenraad

 

Fleur, Sanne, Robert, Nidal en Adnan

 

 

Waarde van de maand 

Behulpzaamheid

De waarde van de maand oktober is behulpzaamheid.  Behulpzaamheid betekent iets of iemand helpen. Je kijkt om je heen en biedt een helpende hand wanneer je ziet dat iemand hulp kan gebruiken. Iedereen heeft wel eens hulp nodig. Veel dingen kun je (nog) niet alleen. Soms is hulp vragen moeilijk. Als je om hulp durft te vragen, is er altijd wel iemand die je kan helpen. Met behulpzaamheid werk je samen en gaan dingen vlugger. Behulpzaamheid maakt blij.

 


 

 

 

 

Onderzoekend en ontwerpend leren,

Onze school ontvangt een premie van KWTO om onze kwaliteit van onderwijs in Wetenschap en Technologie te verhogen. Via deze link kunt u lezen hoe wij deze premie hebben ingezet. Veel leesplezier.

 

 

Schoolgegevens

Basisschool De Schakel
Randweg 11
8071 XJ Nunspeet
0341-252308 / 06-81622056

deschakel@stichtingproo.nl
Copyright 2010 obs de Schakel