dinsdag, 21 februari 2017

Op zoek naar een basisschool!

Wij zijn een openbare basisschool, waar wij Engels, natuur, milieu, duurzaamheid en ICT hoog in het vaandel hebben. Wij nodigen u van harte uit om onze innovatieve school ‘in vol bedrijf’ te bekijken en de sfeer te proeven. U kunt een afspraak maken met Monique Fiks, de waarnemend directeur: 0341-252308 of via deschakel@stichtingproo.nl. Zij zal u rondleiden, informeren over het onderwijs en vragen beantwoorden. U kunt ook op deze link klikken om direct naar het aanmeldformulier te gaan. A sparkling innovative school!

Van Inspirium tot digitale plusklas tot binnentuin. Alles is te vinden onder het dak van De Schakel!

Een enthousiast team begeleidt de kinderen in kleine groepjes of individueel in hun ontwikkeling. Daarbij maken we veel gebruik van ICT als versneller van ons onderwijs en ook beginnen we met het leren van programmeren. De leerlingen zitten in twee stamgroepen (groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8) maar dikwijls wordt er geleerd in andere samenstellingen.

Ouders en leerkrachten kennen elkaar goed en hebben een open houding naar elkaar toe. Naast de aandacht voor taal en rekenen en alle andere vakken hebben we drie pijlers:

1     Engels vanaf groep 1

2     Natuur, milieu en duurzaamheid

3     ICT - inspiriumschool

Na de krimp van enkele jaren geleden groeien we weer vanaf groep 1!  See you!!

Klik op de foto om een kijkje in onze school te nemen. Veel kijkplezier.

Mededelingen     

 

  

15 febr.   Leerorkest bovenbouw
17 febr.   Kickfit bovenbouw, gymkleding mee
22 febr.   Juf Monique vervangt juf Lieke
22 febr.   Leerorkest bovenbouw
23 febr.   Vergadering leerlingraad
24 febr.   Wereldfeest "Carnaval"
24 febr.   Rapport mee
27 febr. t/m    
  3 mrt.   Voorjaarsvakantie

Waarde van de maand

Moed

De maand januari staat ‘moed’ centraal. Moed betekent dapper zijn. Je houdt je flink, ook als je bang bent, of als je iets eng of naar vindt. Moed kan je helpen nieuwe dingen te doen. Je overwint je onzekerheid of angst en je laat je niet tegenhouden. Soms heb je moed nodig om eerlijk en open over iets te zijn. Moed kan je helpen de eerste stap te zetten. Moed betekent niet dat je onnodige risico’s neemt. Dat heet overmoed en dat kan gevaarlijk zijn voor jezelf of voor anderen.           

 

 

 

Onderzoekend en ontwerpend leren,

Onze school ontvangt een premie van KWTO om onze kwaliteit van onderwijs in Wetenschap en Technologie te verhogen. Via deze link kunt u lezen hoe wij deze premie hebben ingezet. Veel leesplezier.

 

 

Schoolgegevens

Basisschool De Schakel
Randweg 11
8071 XJ Nunspeet
0341-252308 / 06-81622056

deschakel@stichtingproo.nl
Copyright 2010 obs de Schakel