Wat is het verschil tussen een AOV en broodfonds?

Don Vermeer


07 May 2024

Wat is het verschil tussen een AOV en broodfonds?

Als je in loondienst werkt en niet meer kunt werken door ziekte of een ongeluk, word je ‘gewoon’ doorbetaald. Ben je ondernemer? Dan zit de vork anders in de steel. Je moet dan namelijk zelf voor een financieel vangnet zorgen voor het geval je arbeidsongeschikt raakt. Dit kun je doen door een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten, maar ook door je aan te sluiten bij een zogeheten broodfonds. Om je te helpen een weloverwogen keuze te maken, leggen we in deze tekst uit wat de verschillen tussen beide opties zijn.

Dekking

Om te beginnen verschillen een arbeidsongeschiktheidsverzekering en broodfonds in dekking van elkaar. Bij een AOV verzekering heb je recht op een uitkering als je arbeidsongeschikt bent, maar ook bij orgaandonatie, zwangerschapsverlof en ziekteverlof. Ben je aangesloten bij een broodfonds? Dan krijg je alleen een schenking bij arbeidsongeschiktheid.

De dekking van een arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat bovendien verder dan het uitkeren van geld. Zo heb je bijvoorbeeld ook recht op diverse vormen van preventie en re-integratie als je een AOV afsluit. Bij een broodfonds is dit over het algemeen niet het geval.

Uitkering

Ook qua uitkering verschilt een arbeidsongeschiktheidsverzekering van een broodfonds. Met een AOV kun je bijvoorbeeld maximaal 90 procent van het inkomen verzekeren dat je de laatste drie kalenderjaren verdiend hebt. Het maximum bij een broodfonds is 30.000 euro per jaar, wat neerkomt op 2500 euro per maand.

Naast de hoogte van de uitkering zit er ook verschil in de uitkeringsduur van een AOV en broodfonds. Sluit je een arbeidsongeschiktheidsverzekering af? Dan kies je zelf hoe lang je verzekerd wilt zijn. Bij de meeste verzekeraars kun je kiezen voor 2 jaar, 5 jaar of tot je AOW-leeftijd. Als je aangesloten bent bij een broodfonds, heb je standaard maximaal 2 jaar recht op een schenking vanuit dit fonds.

Inleg

Ondernemers die een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, dragen iedere maand premie af aan hun verzekeraar. Dit geld ben je hoe dan ook kwijt, zelfs als je nooit arbeidsongeschikt raakt. Bij een broodfonds betaal je ook maandelijks een vast bedrag, maar dit komt op je eigen broodfondsrekening te staan. Vertrek je uit het fonds? Dan neem je het geld mee dat op dat moment nog op deze rekening staat.

Instappen

Een laatste verschil dat we hier aan willen stippen, is de manier van instappen. Wie deel wil nemen aan een broodfonds, hoeft zich hier vaak alleen maar voor aan te melden. Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is wat dat betreft een stuk lastiger. Een verzekeraar onderwerpt je namelijk aan een technische en medische beoordeling. Hierdoor kan het zijn dat je uiteindelijk geweigerd wordt.

Combineer een AOV met een broodfonds

Veel ondernemers denken dat ze moeten kiezen tussen een arbeidsongeschiktheidsverzekering en broodfonds. Toch is dit niet altijd het geval, want je kunt de broodfonds verzekering van Univé combineren met een AOV. Is er sprake van kortdurende arbeidsongeschiktheid (maximaal 24 maanden)? Dan heb je recht op een schenking uit het broodfonds. Als je langer dan twee jaar arbeidsongeschikt bent, kun je een beroep doen op je arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment